เมื่อสำเร็จคอร์สภาษาอังกฤษเพื่อการบินนี้ จะช่วยให้คุณไปถึงและอยู่ในระดับ the ICAO Operational Level 4 standard of English

สำหรับผู้เรียนในคอร์สนี้ประกอบไปด้วยนักบิน, นักบินฝึกหัด, วิศวกรการบิน, ผู้ควบคุมจราจรทางอากาศ, และผู้เชี่ยวชาญทางการบินอื่นๆ จากทั่วโลก

ภาษาอังกฤษเพื่อการบิน

คอร์สนี้จะช่วยให้คุณสามารถรับมือกับสถานการณ์ประจำวันที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ซึ่งการแสดงออกทางภาษาอังกฤษเทคนิคเฉพาะด้านการบินที่ชัดเจนนั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง

บริบทคอร์สพื้นฐาน
คอร์สนี้ได้ถูกสร้างขึ้นโดยโฟกัสที่ 6 หลักใหญ่ๆของ the ICAO Language Proficiency Rating Scale:

  • การออกเสียง
  • โครงสร้าง
  • คำศัพท์
  • ความราบรื่นในการใช้ภาษา
  • ความเข้าใจ
  • การปฏิสัมพันธ์
เราจะเน้นใน 6 หัวข้อที่สำคัญนี้โดยใช้กระบวนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นหลัก มีส่วนร่วมในชั้นเรียน ซึ่งเนื้อหาจะมีความเกี่ยวเนื่องกับการบิน และเป็นการรวมภาษาทางคลื่นวิทยุเข้ากับภาษาอังกฤษที่เรียบง่าย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียนมากขึ้นเมื่อก้าวไปอยู่ในการทำงานที่ต้องมั่นใจในความปลอดภัยทางอากาศอย่างยิ่ง
จำนวนบทเรียนขั้นต่ำที่ 10 บทเรียนทางการบินต่อสัปดาห์ และ 20 บทเรียนสำหรับภาษาอังกฤษทั่วไปต่อสัปดาห์
รวม 22.5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์/ รวม 30 บทเรียนต่อสัปดาห์

ะยะเวลาของคอร์ส ETC Aviation English courses สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของคุณได้ โดยสามารถเรียนเลือกเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการบินที่ขั้นต่ำเพียง 1 สัปดาห์ หรือกี่สัปดาห์ก็ได้ตามความต้องการ ขึ้นอยู่กับเวลาว่างและความต้องการของผู้เรียน

ตารางเรียน
หมายเหตุ* นี่เป็นเพียงตารางเรียนตัวอย่าง อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

เวลา จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
8:45 – 10:15 General English or IELTS
บทเรียน 1 & 2
General English or IELTS
บทเรียน 1 & 2
General English or IELTS
บทเรียน 1 & 2
General English or IELTS
บทเรียน 1 & 2
General English or IELTS
บทเรียน 1 & 2
พัก
10:45 – 12:15 General English or IELTS
บทเรียน 3 & 4
General English or IELTS
บทเรียน 3 & 4
General English or IELTS
บทเรียน 3 & 4
General English or IELTS
บทเรียน 3 & 4
General English or IELTS
บทเรียน 3 & 4
พักกลางวัน
13:15 – 14:45 Aviation English
บทเรียน 5 & 6
Aviation English
บทเรียน 5 & 6
Aviation English
บทเรียน 5 & 6
Aviation English
บทเรียน 5 & 6
Aviation English
บทเรียน 5 & 6

ทุกคอร์สที่มีการผสมผสานบทเรียนจะมีค่าใช้จ่ายตามโครงสร้างราคานี้

Combination Courses ชั่วโมงต่อสัปดาห์ บทเรียนต่อสัปดาห์ 1-23 สัปดาห์ 24 สัปดาห์ขึ้นไป
Business English รวม 22.5 hours ชั่วโมง/สัปดาห์
นักเรียนจะได้เรียน
15 ชั่วโมง สำหรับ General English
จันทร์ – ศุกร์
+
7.5 ชั่วโมง สำหรับการติวเฉพาะทาง
จันทร์ – พฤหัสบดี
รวม 30 บทเรียน /สัปดาห์
นักเรียนจะได้เรียน
20 บทเรียน สำหรับ General English
จันทร์ – ศุกร์
+
10 บทเรียน สำหรับการติวเฉพาะทาง
จันทร์ – พฤหัสบดี
£275 ต่อสัปดาห์ £265 ต่อสัปดาห์
Medical English
Legal English
Tourism English
Military English
Aviation English
English for Engineering

//

//