ไม่ว่าคุณจะเป็นตัวแทนบริษัทการท่องเที่ยว, ไกด์ทัวร์, พนักงานหรือผู้จัดการโรงเเรม คอร์สนี้จะช่วยคุณในการติดต่อสื่อสารทางการธุรกิจและการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จุดสำคัญที่เน้นในคอร์สนี้คือ คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และโครงสร้างแกรมม่าที่ใช้โดยทั่วกันในธุรกิจท่องเที่ยว

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว

อีกทั้งคอร์สนี้ยังเหมาะสำหรับผู้ที่กำลังจะเตรียมตัวสอบภาษาอังกฤษทางด้านการท่องเที่ยว เช่น LCCI EB ซึ่งเป็นการสอบข้อเขียนสำหรับการท่องเที่ยว คุณจะได้รับโอกาสในการพัฒนาและฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษตามลักษณะการทำงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น การประชุมอภิปราย, การประชุมกลุ่ม, และกิจกรรมการฝึกฝนทางการสื่อสาร

บริบทคอร์สโดยทั่วไป
คอร์สนี้โดยทั่วไปจะพัฒนาทางด้านภาษาในประเด็นต่อไปนี้:

 • ประชาสัมพันธ์ (Reception)
 • การบริการในโรงแรม (Hotel services)
 • การบริการอาหาร (Food service)
 • ทัวร์ในพื้นที่ (Local tours)
 • คำวิจารณ์ (Complaints)
 • การ Checking out
 • การประชุม (Conferences)
 • การปรับแก้งาน (Revision)
 • การสอบถาม และการจอง (Enquiries and reservations)
 • Tour operation – contacts
 • Tour operation – planning
 • การเจรจาต่อรอง (Negotiating)
จำนวนบทเรียนขั้นต่ำที่ 10 บทเรียนทางการท่องเที่ยวต่อสัปดาห์ และ 20 บทเรียนสำหรับภาษาอังกฤษทั่วไปต่อสัปดาห์
รวม 22.5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์/ รวม 30 บทเรียนต่อสัปดาห์.ระยะเวลาคอร์ส
The ETC Tourism English course สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของคุณได้ โดยสามารถเรียนเลือกเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวที่ขั้นต่ำเพียง 1 สัปดาห์ หรือกี่สัปดาห์ก็ได้ตามความต้องการ ขึ้นอยู่กับเวลาว่างและความต้องการของผู้เรียนตารางเรียน
หมายเหตุ* นี่เป็นเพียงตารางเรียนตัวอย่าง อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

เวลา จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
8:45 – 10:15 General English or IELTS
Lessons 1 & 2
General English or IELTS
Lessons 1 & 2
General English or IELTS
Lessons 1 & 2
General English or IELTS
Lessons 1 & 2
General English or IELTS
Lessons 1 & 2
พัก
10:45 – 12:15 General English or IELTS
Lessons 3 & 4
General English or IELTS
Lessons 3 & 4
General English or IELTS
Lessons 3 & 4
General English or IELTS
Lessons 3 & 4
General English or IELTS
Lessons 3 & 4
พักกลางวัน
13:15 – 14:45 Tourism English
Lessons 5 & 6
Tourism English
Lessons 5 & 6
Tourism English
Lessons 5 & 6
Tourism English
Lessons 5 & 6
Tourism English
Lessons 5 & 6

ทุกคอร์สที่มีการผสมผสานบทเรียนจะมีค่าใช้จ่ายตามโครงสร้างราคานี้

Combination Courses ชั่วโมงต่อสัปดาห์ บทเรียนต่อสัปดาห์ 1-23 สัปดาห์ 24สัปดาห์ขึ้นไป
Business English รวม 22.5 hours ชั่วโมง/สัปดาห์
นักเรียนจะได้เรียน
15 ชั่วโมง สำหรับGeneral English
จันทร์ – ศุกร์
+
7.5 ชั่วโมง สำหรับการติวเฉพาะทาง
จันทร์ – พฤหัสบดี
รวม 30 บทเรียน /สัปดาห์
นักเรียนจะได้เรียน
20 บทเรียน สำหรับ General English
จันทร์ – ศุกร์
+
10 บทเรียน สำหรับการติวเฉพาะทาง
จันทร์ – พฤหัสบดี
£275 ต่อสัปดาห์ £265 ต่อสัปดาห์
Medical English
Legal English
Tourism English
Military English
Aviation English
English for Engineering

Bournemouth has award winning beaches
EFL exam preparation course book
General English lesson at ETC
Students in a University Foundation Programme class

// //