เรียนรู้ภาษาเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในธุรกิจ

พัฒนาทักษะภาษาที่จำเป็นทางธุรกิจเพื่อการดำเนินกิจการอย่างราบรื่น และเตรียมพร้อมการเรียนรู้ภาษาที่จำเป็นเพื่อเข้าสู่การเรียนปริญญาด้านธุรกิจ

ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ

เมื่อสำเร็จคอร์สภาษานี้ มั่นใจได้ว่าคุณจะสามารถสื่อสารด้านธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ภาษาเกี่ยวกับธุรกิจที่จำเป็นเพื่อเป็นประโยชน์ในการเรียนระดับปริญญาต่อไป ไม่เพียงแต่การพูด แต่คุณได้จะได้รับทักษะที่เป็นประโยชน์เพื่อการดำเนินธุรกิจอีกด้วย คุณจะสามารถนำความรู้และประสบการณ์ธุรกิจเหล่านี้ไปปรับใช้ได้อย่างแน่นอน หากคุณได้เรียนรู้ผ่านคอร์สนี้ และหนังสือเรียนนั้นได้มีการเพิ่มเติมเนื้อหาจากหลายแหล่งที่มีประโยชน์อีกด้วย

บริบทของคอร์สโดยทั่วไป
คอร์สนี้จะพัฒนาทักษะทางภาษาของคุณอย่างเหมาะสมในบริบทต่อไปนี้:

 • การสื้อสารทางโทรศัพท์
 • การรายงานและสรุป
 • ในสถานที่ทำงาน
 • การนำเข้าและส่งออก
 • กิจการทางการเงิน
 • การขนส่งและหลังการขาย
 • การเยี่ยมชมธุรกิจและท่องเที่ยว
 • การตลาดและการขาย
 • การประชุมและต่อรอง
 • การปฏิบัติงานและกระบวนการ
 • การนำเสนองาน
 • การทำงานร่วมกัน
 • การพบปะตัวต่อตัว
 • จดหมาย, แฟกซ์, และmemos
 • โปรเจ็คพิเศษ (business simulation).
ข้อสอบ External: Cambridge BEC – Vantage Level (ie. Level 2)

การทดสอบนี้สำหรับนักเรียนที่ปรารถนาจะเรียนรู้และใบรับรองทางด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจ  ปัจจุบันมีทั้งหมด 3 ระดับ (Preliminary, Vantage and Higher) ในแต่ละระดับจะเป็นการวัดทักษาทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ในบริบทด้านธุรกิจ  ซึ่งนักเรียนสามารถเตรียมความพร้อมสำหรับข้อสอบเหล่านี้ได้กับเรา ETC Business English course

บทเรียนขั้นต่ำคือ 10  บทเรียนด้านธุรกิจต่อสัปดาห์ + 20 บทเรียนภาษาอังกฤษทั่วไปต่อสัปดาห์
รวม 22.5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ / 30 บทเรียนต่อสัปดาห์

ระยะเวลาเรียน
ETC Business English courses สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณได้ โดยสามารถเรียนภาษาธุรกิจตามที่ระบุขั้นต่ำได้กี่สัปดาห์ก็ได้ขึ้นอยู่กับผู้เรียนต้องการ

ตารางเรียน
หมายเหตุ* นี่คือตารางเรียนตัวอย่าง อาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม

Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
8:45 – 10:15 General English or IELTS
บทเรียน 1 & 2
General English or IELTS
บทเรียน 1 & 2
General English or IELTS
บทเรียน 1 & 2
General English or IELTS
บทเรียน 1 & 2
General English or IELTS
บทเรียน 1 & 2
Break
10:45 – 12:15 General English or IELTS
บทเรียน 3 & 4
General English or IELTS
บทเรียน 3 & 4
General English or IELTS
บทเรียน 3 & 4
General English or IELTS
บทเรียน 3 & 4
General English or IELTS
บทเรียน 3 & 4
Lunch Break
13:15 – 14:45 Business English
บทเรียน 5 & 6
Business English
บทเรียน 5 & 6
Business English
บทเรียน 5 & 6
Business English
บทเรียน 5 & 6
Business English
บทเรียน 5 & 6

All our combination courses follow the same structure and pricing.

Combination Courses ชั่วโมงต่อสัปดาห์ บทเรียนต่อสัปดาห์ 1-23 สัปดาห์ 24 สัปดาห์ขึ้นไป
Business English รวม 22.5 ชั่วโมง/สัปดาห์
นักเรียนจะได้เรียน
15 ชั่วโมง สำหรับGeneral English
จันทร์ – ศุกร์
+
7.5 hours สำหรับการเรียนพิเศษ
จันทร์ – พฤหัสบดี
รวม 30 บทเรียน/สัปดาห์
นักเรียนจะได้เรียน
20 บทเรียน สำหรับGeneral English
จันทร์ – ศุกร์
+
10 บทเรียน สำหรับการเรียนพิเศษ
จันทร์ – พฤหัสบดี
£275 ต่อสัปดาห์ £265 ต่อสัปดาห์
Medical English
Legal English
Tourism English
Military English
Aviation English
English for Engineering

บริการอื่นๆ

Bournemouth has award winning beaches
EFL exam preparation course book
General English lesson at ETC
Students in a University Foundation Programme class

รับรองจากนักเรียนจริง

“ผมได้เรียนรู้มากมายจริงๆในคลาส การเรียนนี้ได้มอบทักษะที่จะติดตัวผมไปตลอด อีกทั้งวิถีการเรียนยังเป็นไปอย่างตามธรรมชาติ ไม่เครียดแต่มีคุณภาพ ผมรู้สึกสนุกกับทุกวินาทีที่ได้อยู่ที่นี่ ขอบคุณมากๆครับ  โรงเรียนนี้จะอยู่ในใจผมตลอดไป” – Carlos Fernandez, 2012

// //