คอร์สภาษาอังกฤษทางการทหารของ ETC ได้ถูกออกแบบสำหรับทางการทหารและการรักษาความมั่นคง, ผู้รับใช้กฎหมาย, และนักการทูต เพื่อการดำรงบทบาทที่จำเป็นจะต้องใช้ภาษาอังกฤษในการดำเนินงาน

การฝึกภาษาเหล่านี้ได้รับมาจากกรอบการทำงาน NATO STANAG 6001 และ Council of Europe language proficiency guidelines

ภาษาอังกฤษการทหาร

บริบทคอร์สโดยทั่วไป
การฝึกฝนทางภาษาการทหารเหล่านี้มาจากกรอบการทำงาน NATO STANAG 6001 และ Council of Europe language proficiency guidelines, และองค์ประกอบหลักในวัตุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง คอร์สภาษาอังกฤษการทหารของ ETC ได้ถูกออกแบบเพื่อเตรียมความพร้อมทางการทหารส่วนบุคคลสำหรับการเคลื่อนพลที่ต้องเผชิญกับหลากหลายสัญชาติ (trans-national) การปฏิบัติงานตามบทบาท NATO และ UN เพื่อสันติภาพ

การพัฒนาของผู้ฝึกอบรมมีดังนี้:

  • ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับการปฏิบัติงานทางการทหารประจำวัน และสถานการณ์เพื่อความมั่นคง
  • ทักษะการเรียนรู้ และกลยุทธ์
  • การฝึกทักษะการอ่าน
  • การฝึกทักษะการเขียน
  • การฝึกทักษะการฟัง
  • การฝึกทักษะการพูด
เรียนขั้นต่ำ 10 บทเรียนต่อสัปดาห์ สำหรับภาษาทางการทหาร และผนวกกับ 20  บทเรียนต่อสัปดาห์ สำหรับภาษาอังกฤษทั่วไป
รวม 22.5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ / รวม 30 บทเรียนต่อสัปดาห์

ระยะเวลาคอร์ส
คอร์ภาษาอังกฤษการทหารของ ETC สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของคุณ คุณสามารถเรียนภาษาทางการทหารที่ขั้นต่ำสุด 1 สัปดาห์ หรือจะเรียนกี่สัปดาห์ก็ได้ตามความต้องการและช่วงเวลาที่ว่างของคุณ

ตารางเรียน
โปรดทราบ นี่คือตารางเรียนตัวอย่าง อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

เวลา จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
8:45 – 10:15 General English or IELTS
Lessons 1 & 2
General English or IELTS
Lessons 1 & 2
General English or IELTS
Lessons 1 & 2
General English or IELTS
Lessons 1 & 2
General English or IELTS
Lessons 1 & 2
พัก
10:45 – 12:15 General English or IELTS
Lessons 3 & 4
General English or IELTS
Lessons 3 & 4
General English or IELTS
Lessons 3 & 4
General English or IELTS
Lessons 3 & 4
General English or IELTS
Lessons 3 & 4
พักกลางวัน
13:15 – 14:45 Military English
Lessons 5 & 6
Military English
Lessons 5 & 6
Military English
Lessons 5 & 6
Military English
Lessons 5 & 6
Military English
Lessons 5 & 6

ทุกคอร์สที่มีการผสมผสานบทเรียนจะมีโครงสร้างราคาตามนี้

Combination Courses ชั่วโมงต่อสัปดาห์ บทเรียนต่อสัปดาห์ 1-23 สัปดาห์ 24 สัปดาห์ขึ้นไป
Business English รวม 22.5 hours ต่อสัปดาห์
นักเรียนจะได้เรียน
15 ชั่วโมง of General English
จันทร์ – ศุกร์
+
7.5 ชั่วโมง of specialist tuition
จันทร์ – พฤหัสบดี
รวม 30 บทเรียน ต่อสัปดาห์
นักเรียนจะได้เรียน
20 บทเรียน of General English
จันทร์ – ศุกร์
+
10 บทเรียน of specialist tuition
จันทร์ – พฤหัสบดี
£275 ต่อสัปดาห์ £265 ต่อสัปดาห์
Medical English
Legal English
Tourism English
Military English
Aviation English
English for Engineering

บริการอื่นๆ

Bournemouth has award winning beaches
EFL exam preparation course book
General English lesson at ETC
Students in a University Foundation Programme class

// //