พัฒนาทักษะของนักเรียนทั้งการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน

นักเรียนจะได้เรียนรู้และทบทวนคำศัพท์ใหม่ๆ พัฒนาการออกเสียง และแกรมม่าภาษาอังกฤษ!

คอร์สภาษาอังกฤษทั่วไป

คอร์สภาษาอังกฤษทั่วไปของเราเหมาะสำหรับนักเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับ beginner ไปจนถึง advanced ถ้าหากนักเรียนต้องการพัฒนาภาษาสำหรับการศึกษาต่อ, ความต้องการส่วนตัว, หรือเพื่อความชำนาญเฉพาะทาง ไม่ว่าจะจุดประสงค์ใดก็ตาม เรามีพร้อมให้ตรงตามความต้องการของนักเรียนทุกคน

เลือกความเข้มข้นของบทเรียนเพื่อให้เหมาะกับความต้องการ โดยทางเราขอเสนอ standard courseที่ถูกออกแบบมาตามพื้นฐานในการพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน นั่นคือ ฟัง พูด อ่าน เขียน พร้อมทั้งเพิ่มความตระหนักว่าภาษาอังกฤษนั้นมีระบบการทำงานอย่างไร นักเรียนจะได้เรียนรู้และทบทวนคำศัพท์ใหม่ๆ พัฒนาการออกเสียงและแกรมม่าอย่างถูกต้อง !

นักเรียนสามารถเลือกการเรียนที่เข้มข้นขึ้นได้ ซึ่งจะรวมบทเรียนพิเศษที่โฟกัสทักษะการสื่อสาร เช่น การพูดและการฟัง

ไม่ว่านักเรียนจะเลือกคอร์สใดก็ตาม นักเรียนจะอยู่ภายใต้การติดตามของ CEFR (Common European Framework of Reference) ตลอดระยะเวลาของการเรียนเพื่อติดตามการเรียนรู้ CEFR เป็นเครื่องมือที่ดีในการทำให้นักเรียนสามารถแสดงระดับความสามารถทางภาษากับนายจ้างในอนาคต เพื่อน และสถาบันทางการศึกษาได้  อ่านเพื่อนเติมเกี่ยวกับ CEFR และสิ่งนี้สามารถช่วยการเรียนของนักเรียนได้อย่างไร

คณะอาจารย์ของ ETC จะคอยให้ความช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถในทุกสถานการณ์ที่จะสามารถฝึกฝนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพและราบรื่นได้  นักเรียนจะได้พบกับผู้สนับสนุนทางการเรียนตลอดระยะเวลาของการเรียนรู้  อาจารย์ของเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและร่วมอภิปรายแนวคิดใหม่ๆอยู่เสมอ  เพราะลักษณะการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน อาจารย์จึงจะต้องมีการพัฒนาแผนการสอนและนำกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้มาใช้ในห้องเรียน

Standard Course

(20 บทเรียน = 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์).
บทเรียนในภาคเช้าโฟกัสที่การฟัง พูด อ่าน เขียน อีกทั้งนักเรียนจะได้เรียนรู้และทบทวนคำศัพท์ใหม่ๆ แกรมม่า และการออกเสียง

Intensive Course

(24 บทเรียน = 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์).
คอร์สนี้จะเรียนเช่นเดียวกันกับ Standard course แต่มีการเพิ่มขึ้นมา 4 บทเรียนต่อสัปดาห์ สำหรับทักษะการสื่อสาร
บทเรียนพิเศษที่เพิ่มมา ได้ออกเเบบเพื่อให้โอกาสนักเรียนได้พัฒนาทักษะการพูดและฟังอย่างมั่นใจยิ่งขึ้น

Super Intensive Course

(28 บทเรียน= 21 ชั่วโมงต่อสัปดาห์).
คอร์สนี้จะเรียนเช่นเดียวกันกับ Intensive course แต่มีการเพิ่มขึ้นมา 4 บทเรียน ในทั้ง 4 ทักษะ รวมทั้งการออกเสียงและคำศัพท์ที่มากขึ้น

Full Immersion Course

(40 บทเรียน = 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์).
เติมเต็มประสบการณ์การเรียนกับ Full Immersion course โดยการเรียนทุกบทเรียนของเราใน General English courses ในระดับความเข้มข้นที่มากขึ้น นี่เป็นคอร์สที่ดีที่คุณจะได้ประสบความสำเร็จมากกว่าที่คุณคิดในระยะเวลาอันสั้น

1:1 Course

(อาจารย์ 1 ท่าน ต่อนักเรียน 1 คน).
นักเรียนสามารถที่จะเลือกเรียนตัวต่อตัว ต่อบทเรียนได้ แต่หากนักเรียนถือวีซ่าต่างชาติ จะต้องลงเรียนขั้นต่ำอย่างน้อย 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

Intensive Diploma Course

คอร์สนี้จะเรียนเช่นเดียวกันกับ Intensive course แต่จะเพิ่มขึ้นพิเศษ 4 บทเรียนต่อสัปดาห์สำหรับทักษะการสื่อสาร  บทเรียนพิเศษเหล่านี้ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนไได้มีโอกาสพัฒนาทักษะการพูด และการเขียนมากยิ่งขึ้น โดยนักเรียนจะต้องเรียนจบอย่างต่ำ 12 สัปดาห์จึงจะได้รับอนุปริญญา (Diploma)

Super-intensive Diploma Course

คอร์สนี้จะเรียนเช่นเดียวกันกับ Intensive Diploma course แต่จะเพิ่มขึ้นพิเศษ 2 บทเรียนต่อสัปดาห์สำหรับทักษะการสื่อสาร  ซึ่งโฟกัสบนการเตรียมตัวสำหรับการสอบ IELTS สำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในอังกฤษ โดยนักเรียนจะต้องเรียนจบอย่างต่ำ 12 สัปดาห์จึงจะได้รับอนุปริญญา (Diploma)

ตารางเรียน

หมายเหตุ* นี่เป็นเพียงตารางเรียนตัวอย่างและอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม

เวลา จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
8:45 – 10:15 General English or IELTS
บทเรียน 1 & 2
General English or IELTS
บทเรียน 1 & 2
General English or IELTS
บทเรียน 1 & 2
General English or IELTS
บทเรียน 1 & 2
General English or IELTS
บทเรียน 1 & 2
พัก
10:45 – 12:15 General English or IELTS
บทเรียน 3 & 4
General English or IELTS
บทเรียน 3 & 4
General English or IELTS
บทเรียน 3 & 4
General English or IELTS
บทเรียน 3 & 4
General English or IELTS
บทเรียน 3 & 4
พักกลางวัน
13:15 – 14:45 Intensive Lesson A (24)

Super Intensive (28)

Diploma Intensive (28)

Diploma Super Intensive (30)

Full Immersion (40)

Intensive Lesson B (24)

Super Intensive (28)

Diploma Intensive (28)

Diploma Super Intensive (30)

Full Immersion (40)

Intensive Lesson A (24)

Super Intensive (28)

Diploma Intensive (28)

Diploma Super Intensive (30)

Full Immersion (40)

Intensive Lesson B (24)

Super Intensive (28)

Diploma Intensive (28)

Diploma Super Intensive (30)

Full Immersion (40)

Diploma Super Intensive (30)

Full Immersion (40)

พัก
15:15 – 16:45 Full Immersion (40) Full Immersion (40) Full Immersion (40) Full Immersion (40) Full Immersion (40)

คอร์สภาษาอังกฤษทั่วไป

English Language Courses ชั่วโมงต่อสัปดาห์ บทเรียนต่อสัปดาห์ 1-23 สัปดาห์ 24 สัปดาห์ขึ้นไป
Standard General English 15 20 £150 / สัปดาห์ £140 /สัปดาห์
Intensive English 18 24 £170 /สัปดาห์ £160 /สัปดาห์
Super Intensive English 21 28 £190 /สัปดาห์ £180 /สัปดาห์
Full Immersion 30 40 £260 /สัปดาห์ £250 /สัปดาห์
One – to – One Courses £50 ต่อ 45 นาทีใน 1 บทเรียน


Extended Courses
นักเรียนจะต้องเรียนจบอย่างต่ำ 12 สัปดาห์จึงจะได้รับอนุปริญญา (Diploma)

Extended Courses ชั่วโมงต่อสัปดาห์ บทเรียนต่อสัปดาห์ คอร์ส 12 สัปดาห์ คอร์ส 24 สัปดาห์
Diploma Intensive Course 21 28 £2340 / สัปดาห์ £4680 / สัปดาห์
Diploma Super Intensive Course with IELTS 22.5 30 £3000 / สัปดาห์ £6000 / สัปดาห์

บริการอื่นๆ

Bournemouth has award winning beaches
EFL exam preparation course book

// //