ข้อสอบ FCE จะประเมินความสามารถและความราบรื่นในการใช้ภาษาอังกฤษของคุณที่ระดับ B2 ของ Council of Europe's Common European Framework of Reference

เลือก FCE หากความรู้ด้านภาษาของคุณเพียงพอสำหรับการใช้จริงในทุกวัน รวมไปถึงด้านธุรกิจ และการศึกษา

การเตรียมความพร้อมก่อนสอบ Cambridge FCE

FCE อยู่ในระดับ intermediate และการสอบ Cambridge ESOL ที่ระดับ B2 บนระดับ CEFR

คอร์สเตรียมความพร้อมก่อนสอบ FCE จะช่วยนักเรียนในการเตรียมตัวสำหรับข้อสอบ Cambridge FCE โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้เทคนิคและกลยุทธ์ในการรับมือกับลักษณะคำถามในข้อสอบ และการเติมคำตอบในข้อสอบ นอกจากนี้นักเรียนจะได้ทบทวนและรวบรวมทักษะทางภาษาผ่านแบบฝึกหัดเพิ่มเติมในระบบแกรมม่า คำศัพท์ และการออกเสียง

การที่จะประสบผลสำเร็จในการสอบนี้ นักเรียนจะต้องมีความรู้ด้านคำศัพท์โดยกว้าง และสามารถแสดงความเห็นโต้แย้งได้ โดยใช้ลักษณะการสื่อสารที่เหมาะสมสำหรับสถานการณ์ที่แตกต่างกัน  นอกจากนี้ยังจำเป็นที่นักเรียนจะต้องแสดงให้เห็นความตระหนักและการใช้ภาษาอังกฤษด้วยความสุภาพและความเป็นทางการในที่ประชุมอีกด้วย

FCE มีไว้สำหรับใคร?

FCE จะเป็นตัวแสดงความสามารถที่ดี ถ้าหากคุณต้องการที่จะทำงานหรือเรียนต่างประเทศ หรือต้องการพัฒนาวิชาชีพของคุณที่ซึ่งต้องการทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เช่น ธุรกิจ, การแพทย์, วิศวกรรม เป็นต้น FCE ชี้ให้เห็นศักยภาพที่เพียงพอสำหรับการใช้ภาษาเพื่อการปฏิบัติงานทางด้านเสมียน, เลขานุการ, และงานการจัดการ ในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการท่องเที่ยว ที่ซึ่งจำเป็นต้องมีการติดต่อด้วยการใช้ภาษาอังกฤษ ฉะนั้นผู้ที่ได้ทำงานเหล่านี้จะมีความสามารถในการรับมือกับการตอบจดหมาย, โทรศัพท์, และได้รับการฝึกฝนผ่านคอร์สที่ไม่เป็นวิชาการและหนังสือเรียนต่างๆ

นอกจากนี้ FCE ยังจำเป็นสำหรับการเตรียมตัวหากคุณกำลังที่จะทำการสอบในระดับที่สูงกว่า เช่น CAE (Certificate in Advanced English) และ CPE (Certificate of Proficiency in English)

ข้อสอบรวมอะไรไว้บ้าง?

FCE ประกอบไปด้วย 5 หน้า

การอ่านและการใช้ภาษาอังกฤษ (หน้า 1), 1 ชั่วโมง 15 นาที
ในหน้านี้จะเป็นการประเมินความสามารถในการอ่านและทำความเข้าใจบทความจากบทความฟิคชั่น, หนังสือ, บทความประจำวัน, หนังสือพิมพ์, และนิตยสาร โดยคุณจะต้องแสดงความคุ้นเคยและความเข้าใจในรายละเอียด, โครงสร้างบทความ, และบทสรุปของการอ่าน  นอกจากนี้ในหน้านี้ยังต้องการให้ผู้เข้าสอบแสดงความรู้และการใช้ภาษาผ่านการเติมคำตอบในประโยคหรือบทความอีกด้วย ซึ่งรวมไปด้วยการเติมคำในช่องว่าง, เปลี่ยนคำและวลี, และตรวจสอบคำผิดในบทความ

การเขียน (หน้า 2), 1 ชั่วโมง 30 นาที
ในหน้านี้จะประเมินความสามารถในการเขียนที่ไม่เฉพาะเจาะจง เช่น เรียงความ, จดหมาย/อีเมลล์, บทความ, รายงาน, และการทบทวนซึ่งครอบคลุมกลุ่มผู้อ่าน

การฟัง (หน้า 4), 40 นาที (โดยประมาณ)
ในหน้านี้จะเป็นการประเมินความสามารถในการทำความเข้าใจความหมายของบทสนทนา และถอดใจความสำคัญของการสนทนา การพูดคุยจะถูกนำมาจากหลากหลายแหล่ง เช่น การสัมภาษณ์, การประชุม, การบรรยาย, และบทสนทนา

การพูด (หน้า 5), 14 นาที (โดยประมาณ)
การทดสอบพูดเป็นการประเมินความสามารถในการโต้ตอบในบทสนทนาภาษาอังกฤษในหลากหลายรูปแบบ โดยประกอบไปด้วย 4 ส่วน คือ การสัมภาษณ์, การพูดต่อเนื่อง 1 นาที (individual long turns), หัวข้อที่ต่อเนื่อง, และการอภิปราย โดยผู้เข้าสอบจะได้อุปกรณ์ เช่น รูปถ่าย และรูปวาด ซึ่งปกติแล้วคุณจะได้ทำการทดสอบนี้เป็นคู่

ในกระดาษที่ทำการเขียนไปนั้นจะถูกส่งไปยัง Cambridge เพื่อทำการประเมินให้คะแนน ส่วนการทดสอบพูดนั้นจะดำเนินโดยผู้ทดสอบ 2 ท่านจากในพื้นที่ ที่จะทำการทดสอบกับคุณตัวต่อตัว  ซึ่งผู้คุมสอบทุกท่านได้รับการรับรองโดย Cambridge ESOL

หากผ่านการทดสอบนี้ คุณจะได้รับใบรับรองโดยมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ (University of Cambridge ESOL Examinations) ที่ได้รับการยอมรับในหลากหลายมหาวิทยาลัยและนายจ้างมากมายทั่วโลก

นอกจากนี้คุณยังจะได้รับผลการทดสอบ ที่แสดงศักยภาพของคุณในแต่ละส่วน รวมทั้งหมด 5 หน้ากระดาษ

เราขอเสนอคอร์ส 2 รูปแบบ สำหรับคอร์สIELTS :

1. คอร์สมาตรฐาน (Standard course): 20 บทเรียน (15 ชั่วโมง) ต่อสัปดาห์

2. คอร์สเข้มข้น: 24 บทเรียน (18 ชั่วโมง) ต่อสัปดาห์

แต่ละสัปดาห์ประกอบด้วย 20 บทเรียนสำหรับ IELTS ในช่วงเช้า และ 4 บทเรียนสำหรับภาษาอังกฤษทั่วไปในช่วงบ่าย เพื่อทักษะการสื่อสาร

ตารางเรียน

หมายเหตุ* นี่คือตารางเรียนตัวอย่าง อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

เวลา จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
8:45 – 10:15 FCE Exam Preparation Lessons 1 & 2 FCE Exam Preparation Lessons 1 & 2 FCE Exam Preparation Lessons 1 & 2 FCE Exam Preparation Lessons 1 & 2 FCE Exam Preparation Lessons 1 & 2
พัก
10:45 – 12:15 FCE Exam Preparation Lessons 3 & 4 FCE Exam Preparation Lessons 3 & 4 FCE Exam Preparation Lessons 3 & 4 FCE Exam Preparation Lessons 3 & 4 FCE Exam Preparation Lessons 3 & 4
พักกลางวัน
13:15 – 14:45 Intensive Course A (24)General English / Communication Skills

Super Intensive (28)

Intensive Course B (24)General English / Communication Skills

Super Intensive (28)

Intensive Course A (24)General English / Communication Skills

Super Intensive (28)

Intensive Course B (24)General English / Communication Skills

Super Intensive (28)

—————

คอร์สเตรียมความพร้อมการสอบ FCE มีไว้สำหรับผู้ที่ศึกษาอยู่ในระดับ intermediate

อายุขั้นต่ำ: 16 ปี

ระดับภาษาขั้นต่ำ: Intermediate

หากคุณต้องการที่จะเข้าสอบ FCE คุณสามาถทำข้อสอบออนไลน์ได้ online English test เพื่อประเมินระดับภาษาของคุณ ณ ปัจจุบัน แต่หากคุณอยู่ในระดับต่ำกว่า intermediate เราขอแนะนำให้ลงเรียนในคอร์สภาษาอังกฤษทั่วไป General English เพื่อพัฒนาระดับภาษาก่อน

คอร์ส Exam Preparation ชั่วโมงต่อสัปดาห์ บทเรียนต่อสัปดาห์ 1-23 สัปดาห์ 24สัปดาห์ขึ้นไป
การเตรียมความพร้อม Standard FCE Exam 15 20 £150 / สัปดาห์ £140 / สัปดาห์
การเตรียมความพร้อม Intensive FCE Exam 18 24 £170 / สัปดาห์ £160 / สัปดาห์
Super Intensive FCE
(พร้อมเรียนเดือนกันยายน 2015)
21 28 £190 / สัปดาห์ £180 / สัปดาห์
ค่าธรรมเนียมสอบ FCE Online £145

บริการอื่นๆ

General English lesson at ETC
Students in a University Foundation Programme class

//