Naučte se efektivně komunikovat v různých obchodních situacích.

Získejte dovednosti potřebné k dosažení perfektních výsledků v oblasti podnikání. Pokud chcete studovat management na univerzitě, naučte se s námi slovní zásobu potřebnou pro úspěšné studium tohoto oboru.

Obchodní angličtina

Po úspěšném absolvování tohoto kurzu budete schopni komunikovat při jakýchkoliv obchodních situacích a budete mít také znalosti, které vám umožní studovat podnikatelství a management na vysoké škole. Získáte jazykové schopnosti v angličtině potřebné k úspěšnému působení v oblasti podnikání. Při lekcích obchodní angličtiny budete mít možnost použít a osvojit si nabyté znalosti a zkušenosti. Knihy používané v kurzech budou doplněny materiály čerpající z jiných zdrojů.

Běžná náplň kurzu
Kurz se obvykle zaměřuje na rozvoj vašich jazykových dovedností potřebných pro následující situace:

 • Telefonáty
 • Písemné zprávy a stručná sdělení
 • Komunikace na pracovišti
 • Import a export
 • Finanční záležitosti
 • Doručení zboží a zákaznické služby
 • Cestování
 • Marketing a prodej
 • Jednání a porady
 • Obchodní postupy a procesy
 • Prezentace
 • Spolupráce, týmová práce
 • Osobní jednaní
 • Korespondence, faxy a interní sdělení
 • Mimořádné projekty (stimulace obchodních situací)
Externí zkouška: Cambridge BEC – Vantage Level (ie. Level 2)

Tato zkouška je určená studentům, kteří chtějí získat jazykovou kvalifikaci v oblasti obchodu. V dnešní době existují 3 úrovně této zkoušky  (Preliminary, Vantage and Higher) a každá z těchto zkoušek hodnotí studenty ve čtyřech jazykových dovednostech: čtení, psaní, poslech a komunikace při obchodních situacích. S ETC kurzy se studenti mohou připravit na zkoušku Cambridge BEC Vantage-level (Level 2).

Minimální množství je 10 hodin obchodní angličtiny týdně, plus 20 lekcí obecné angličtiny za týden.
22.5 hodin týdně celkem / 30 lekcí týdně celkem.

Trvání kurzu
ETC kurzy obchodní angličtiny mohou být přizpůsobeny vašim potřebám. Kurz můžete absolvovat po dobu pouze jednoho týdne nebo si počet týdnů můžete určit sami v závislosti na vašich časových možnostech a potřebách.

Rozvrh
Upozorňujeme, že toto je pouze ukázkový rozvrh a může se změnit.

ČasPondělíÚterýStředaČtvrtekPátek
8:45 – 10:15Obecná angličtina nebo IELTS
Lekce 1 & 2
Obecná angličtina nebo IELTS
Lekce 1 & 2
Obecná angličtina nebo IELTS
Lekce 1 & 2
Obecná angličtina nebo IELTS
Lekce 1 & 2
Obecná angličtina nebo IELTS
Lekce 1 & 2
Break
10:45 – 12:15Obecná angličtina nebo IELTS
Lekce 3 & 4
Obecná angličtina nebo IELTS
Lekce 3 & 4
Obecná angličtina nebo IELTS
Lekce 3 & 4
Obecná angličtina nebo IELTS
Lekce 3 & 4
Obecná angličtina nebo IELTS
Lekce 3 & 4
Lunch Break
13:15 – 14:45Obchodní angličtina
Lekce 5 & 6
Obchodní angličtina
Lekce 5 & 6
Obchodní angličtina
Lekce 5 & 6
Obchodní angličtina
Lekce 5 & 6
Obchodní angličtina
Lekce 5 & 6

Všechny kombinace nabízených kurzů jsou strukturovány stejně a cena se neliší.

Kombinace kurzůPočet hodin za týdenPočet lekcí za týden1-23 týdny24+ týdnů
Obchodní angličtina22.5 hodin celkově za týden
Studenti budou mít

15 hodin obecné angličtiny
pondělí – pátek
+
7.5 hodin specializované výuky
pondělí – pátek

30 lekcí celkově za týden
Studenti budou mít
20 lekcí  obecné angličtiny
pondělí- pátek
+
10 lekcí specializované výuky
pondělí- čtvrtek
£275 za týden£265 za týden
Lékařská angličtina
Právnická angličtina
Angličtina pro cestovní ruch
Vojenská angličtina
Angličtina pro piloty

Další služby

Bournemouth has award winning beaches
EFL exam preparation course book
General English lesson at ETC
Students in a University Foundation Programme class

Reference studentů

“V těchto kurzech jsem se hodně naučil. Dodaly mi sebevědomí při používání angličtiny. Kurzy probíhaly v přirozeném a klidném prostředí, ale přesto byly velmi efektivní. Každá minuta pro mě byla přínosná. Moc děkuji. Vždy na vás budu rád vzpomínat. S pozdravem...” – Carlos Fernandez, 2012

// //