Většina univerzit v anglicky mluvících zemích požaduje výsledky IELTS testu u mezinárodních studentů.

Zkratka IELTS značí 'Mezinárodní systém pro testování jazyků'.

Přípravný kurz k IELTS zkoušce

Chcete studovat na vysoké škole ve Velké Británii?

Cambridžská zkouška IELTS je mezinárodně uznávaná zaměstnavateli a vzdělávacími instituty po celém světě. Téměř všechny univerzity ve Velké Británii, Austrálii, Kanadě a Novém Zélandu uznávají zkoušky IELTS. Absolvujte tuto zkoušku a zjistěte, na jaké úrovni je vaše angličtina. U zkoušky nelze propadnout.

Naši zkušení lektoři vás provedou různými částmi IELTS zkoušky a pokusí se naplno využít vašeho potenciálu pro dosažení co nejlepšího výsledku u zkoušky. Budou vám nápomocni i s přihláškou na univerzitu. Zkoušku je možné složit na konci kurzu, po jehož absolvování na ni budete zcela připraveni. ETC je autorizovaným testovacím centrem cambridžských zkoušek, a s námi můžete absolvovat i počítačovou verzi testů.

Moduly

Zkouška se dělí na dva moduly: Akademický a Všeobecný. Oba moduly se hodnotí podle stejných kritérií, tudíž se neliší v ohodnocení vaší úrovně angličtiny. Oba moduly se zaměřují na čtení, psaní, poslech a mluvení. Jediným rozdílem je probíraná látka a typ slovní zásoby použitý v jednotlivých modulech.

Akademický modul je pro zájemce o studium bakalářských a magisterských oborů či pro ty, kteří hledají uplatnění v oborech vyžadující specializaci.

Všeobecný modul je pro ty, kteří se plánují přestěhovat do anglicky mluvící země nebo pro ty, kteří chtějí absolvovat školící kurzy, které nedosahují vysokoškolské úrovně.

Kdo udílí akreditaci IELTS?

IELTS zkoušky jsou spravovány  University of Cambridge ESOL Examinations (Cambridge ESOL), Britskou radou a IDP Education Australia: IELTS Australia.

IELTS zkouška je uzpůsobená tak, aby testovala všechny jazykové dovednosti. Zkouška není rozdělená na uspěl/nespěl. Každý, kdo zkoušku absolvuje, obdrží výsledky, které budou mapovat jeho úroveň a komunikační schopnost v angličtině. Výsledky obdržíte v podobě bodového ohodnocení od nuly (nejnižší) do devíti (nejvyšší) pro každou část zkoušky.

0.Pokus propadl
1. Neuživatel jazyka
2. Občasný uživatel jazyka
3. Velmi omezená znalost jazyka
4. Omezená znalost jazyka
5. Uživatel je relativně schopný se domluvit
6. Uživatel je schopný se domluvit
7. Dobrá znalost angličtiny
8. Velmi dobrá znalost angličtiny
9. Vynikající znalost angličtiny

Existují dva typy IELTS kurzů:

1. Standardní kurz: 20 lekcí (15 hodin) týdně

2. Intenzivní kurz: 24 lekcí (18 hodin) týdně

Týden intenzivní IELTS výuky se skládá z 20 ranních  lekcí zaměřených na IELTS a 4 odpoledních lekcí věnovaných Obecné angličtině, především rozvoji komunikačních dovedností.

Timetable

Pro představu nabízíme k nahlédnutí rozvrh.

Upozorňujeme, že toto je pouze ukázkový rozvrh, který se může jakkoliv změnit.

ČasPondělíÚterýStředaČtvrtekPátek
8:45 – 10:15

Příprava k IELTS zkouškám Lekce 1 & 2

Příprava k IELTS zkouškám Lekce 1 & 2

Příprava k IELTS zkouškám Lekce 1 & 2

Příprava k IELTS zkouškám Lekce 1 & 2

Příprava k IELTS zkouškám Lekce 1 & 2

Přestávka
10:45 – 12:15Příprava k IELTS zkouškám Lekce 3 & 4Příprava k IELTS zkouškám Lekce 3 & 4Příprava k IELTS zkouškám Lekce 3 & 4Příprava k IELTS zkouškám Lekce 3 & 4Příprava k IELTS zkouškám Lekce 3 & 4
Obědová pauza
13:15 – 14:45Intenzivní kurz 1 (24)Obecná angličtina / Komunikační dovednosti

Velmi intenzivní kurz (28)

Intenzivní kurz 1 (24)Obecná angličtina / Komunikační dovednosti

Velmi intenzivní kurz (28)

Intenzivní kurz 1 (24)Obecná angličtina / Komunikační dovednosti

Velmi intenzivní kurz (28)

Intenzivní kurz 1 (24)Obecná angličtina / Komunikační dovednosti

Velmi intenzivní kurz (28)

————————

Minimální věk: 16

Minimální vstupní úroveň: Středně Pokročilý

Přípravné kurzy k jazykovým zkouškámHodin za týdenLekcí za týden1-23 týdnů24+ týdnů
Standardní příprava ke zkoušce IELTS1520£150 / týdně£140 / týdně
Intenzivní příprava ke zkoušce IELTS1824£170 / týdně£160 / týdně
Velmi intenzivní příprava ke zkoušce IELTS
(dostupné od září 2015 )
2128£190 / týdně£180 / týdně
Poplatek za IELTS zkoušku£175

Přípravný kurz ke zkoušce IELTS

Students in a University Foundation Programme class

“Moji kamarádi mi doporučili ETC, pro něž jsem se také rozhodl po obdržení stipendia od Britské rady. Lektoři a ostatní zaměstnanci školy mi dopomohli k obdržení mého magisterského titulu z jedné z nejprestižnějších univerzit v zemi. Momentálně jsem studentem na Londýnské vysoké škole ekonomické a politologické. Můj dík patří vám, ETC!” – Amir, Izrael.

//