Zlepšete své jazykové dovednosti v oblastech mluvení, poslechu, čtení a psaní.

Naučte se nová slovíčka nebo si připomeňte ta, která jste zapomněli. Zlepšete si výslovnost a oprášte gramatiku.

Kurzy obecné angličtiny

Naše obecné kurzy angličtiny jsou vhodné pro každého a to bez ohledu na úroveň. Pokud máte zájem si zlepšit angličtinu za studijním, osobním nebo profesním účelem, neváhejte se na nás obrátit.

Vyberte si intenzitu kurzu podle vašich preferencí.Nabízíme běžné standardní kurzy, které se soustředí především na zlepšování všech jazykových dovedností jako je mluvení, čtení, psaní a poslech a snaží se studentům pomoci porozumět, jak angličtina jako jazyk funguje.Rozšíříte si slovní zasobu nebo si připomenete již dříve probraná slovíčka, zlepšíte svou výslovnost a oprášíte gramatiku.

S námi máte možnost absolvovat i intenzivní kurz, který nabízí extra lekce, zaměřené na komunikační dovednosti jako je  poslech a mluvení.

Ať už se rozhodnete pro kterýkoliv kurz z naší nabídky, vždy se budeme řidit CEFR (Společný evropský referenční rámec), aby pro vás bylo snažší zaznamenat svůj pokrok. CEFR je dobrým měřítkem vaší úrovně a díky němu můžete snadno dokázat své jazykové schopnosti vašemu zaměstnavateli, přátelům či vzdělávacím institucím po celém světě. Přečtěte si více o CEFR a zjistěte, jak vám toto měřítko může být nápomocné při učení.

Lektoři v ETC se vždy snaží udělat maximum, aby  vám nabídli co nejvíce možností a příležitosti procvičit si angličtinu a rozvinout tak vaše schopnosti využívat angličtinu beze strachu a váhání. Brzy poznáte, že lektoři jsou spíše průvodci výukou angličtiny, než přísnými pedagogy. Naši lektoři neustále rozvíjí a společně konzultuji nové nápady, které by mohly oživit výuku. Chápeme, že každý se učí jazyk jinak a to mají naši lektoři vždy na paměti při přípravě svých hodin. Díky tomu jsou také lekce plné interaktivních aktivit, které jsou výbornou učební pomůckou. 

Standardní kurz

(20 lekcí = 15 hodin týdně).
Ranní hodiny se soustředí na čtení, psaní, poslech a konverzaci. V hodinách se také naučíte nebo si osvěžíte slovíčka, gramatiku a výslovnost.

Intenzivní kurz

(24 lekcí = 18 hodin týdně ).
Tento kurz má stejnou strukturou jako Standardní kurz, s rozdílem 4 extra lekcí týdně zaměřených na konverzaci.
Tyto lekce navíc jsou určeny k tomu, aby daly studentům více prostoru pro rozvíjení jejich komunikačních schopností a zároveň jim dodaly sebevědomí při aktivním užívání angličtiny.

Velmi intenzivní kurz

(28 lekcí = 21 hodin týdně).

Tento kurz má stejnou strukturou jako Intenzivní kurz, s rozdílem 4 extra lekcí týdně zaměřených na všechny 4 jazykové dovednosti, slovní zásobu a procvičování výslovnosti.

Kurz maximální intenzity

(40 lekcí = 30 hodin týdně).
Získejte maximum ze svého studijního pobytu v Británii a absolvujte nás nejintenzivnější kurz. Zaměřte se na všechny aspekty angličtiny s maximální intenzitou. Kurz je vhodný především pro studenty, kteří se chtějí zdokonalit v angličtině v krátkém čase.

1:1 Kurz

(individuální výuka).
Můžete absolvovat libovolný počet hodin individuální výuky týdně. Pokud jste student, který musí žádat o víza pro pobyt v Británii, minimální počet hodin je 15 týdně (možnost kombinace s jinými kurzy).

Intenzivní diplomovaný kurz

Tento kurz má stejnou strukturou jako Intenzivní kurz, s rozdílem 4 extra lekcí týdně zaměřených na konverzaci.
Tyto lekce navíc jsou určeny k tomu, aby daly studentům více prostoru pro rozvíjení jejich ústního a písemného projevu. Pro obdržení diplomu je nutné absolvovat kurz po dobu minimálně 12 týdnů.

Velmi intenzivní diplomovaný kurz

Tento kurz má stejnou strukturou jako Intenzivní diplomovaný kurz, s rozdílem 2 extra lekcí týdně zaměřených na přípravu k IELTS zkouškám, které využijí především studenti, kteří mají zájem o studium na vysoké škole v Británii. Pro obdržení diplomu je nutné absolvovat kurz po dobu minimálně 12 týdnů.

Rozvrh hodin

Upozorňujeme, že se jedná o vzorový rozvrh hodin, který se může kdykoliv změnit.

Čas Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
8:45 – 10:15 Obecná angličtina nebo IELTS kurz 1 & 2 Obecná angličtina nebo IELTS kurz 1 & 2 Obecná angličtina nebo IELTS kurz 1 & 2 Obecná angličtina nebo IELTS kurz 1 & 2 Obecná angličtina nebo IELTS kurz 1 & 2
Break
10:45 – 12:15 Obecná angličtina nebo IELTS kurz  3 & 4 Obecná angličtina nebo IELTS kurz  3 & 4 Obecná angličtina nebo IELTS kurz  3 & 4 Obecná angličtina nebo IELTS kurz  3 & 4 Obecná angličtina nebo IELTS kurz  3 & 4
Break
13:15 – 14:45 Intenzivní kurz A (24)

Velmi intenzivní kurz (28)

Intenzivní diplomovaný kurz (28)

Velmi intenzivní diplomovaný kurz (30)

Kurz maximální intenzity (40)

Intenzivní kurz B (24)

Velmi intenzivní kurz(28)

Intenzivní diplomovaný kurz(28)

Velmi intenzivní diplomovaný kurz (30)

Kurz maximální intenzity (40)

Intenzivní kurz A (24)

Velmi intenzivní kurz (28)

Intenzivní diplomovaný kurz (28)

Velmi intenzivní diplomovaný kurz (30)

Kurz maximální intenzity (40)

Intenzivní kurz B (24)

Velmi intenzivní kurz (28)

Intenzivní diplomovaný kurz (28)

Velmi intenzivní diplomovaný kurz (30)

Kurz maximální intenzity (40)

——

Velmi intenzivní diplomovaný kurz (30)

Full Immersion (40)

Pauza
15:15 – 16:45 Kurz maximální intenzity (40) Kurz maximální intenzity (40) Kurz maximální intenzity (40) Kurz maximální intenzity (40) Kurz maximální intenzity (40)

Kurzy obecné angličtiny

Kurzy angličtiny Počet hodin týdně Počet lekcí týdně 1-23 týdnů 24+ týdnů
Běžný kurz obecné angličtiny 15 20 £150 / týden £140 / týden
Intenzivní kurz 18 24 £170 / týden £160 / týden
Velmi intenzivní kurz 21 28 £190 / týden £180 / týden
Kurz maximální intenzity 30 40 £260 / týden £250 / týden
Individuální kurzy £50 za 45-ti minutovou lekci


Kurzy s rozšířenou výukou
Pro obdržení diplomu je nutné absolvovat kurz po dobu minimálně 12 týdnů..

Kurzy s rozšířenou výukou Počet hodin týdně Počet lekcí týdně 12-ti týdenní kurz 24-ti týdenní kurz
Velmi intenzivní kurz 21 28 £2340 / týden £4680 / týden
Velmi intenzivní diplomovaný kurz s IELTS 22.5 30 £3000 / týden £6000 / týden

Další služby

Bournemouth has award winning beaches
EFL exam preparation course book

// //